En av många vinterutfodringsplatser för dovhjortar.