Huvudvägen som leder ned till udden och Långe Jan.