Om man titar noga på vägen kan man hitta denna bult som är fastkörd i asfalten.