Kungsstenarna restes någon gång under järnåldern. Hela åsen är ett gammalt gravfält.