En av många platser för matning av dovhjortarna på vintern.