I år är det boning för ett par blåmesar med ungar.